Фотография

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Фотография
  • доц. д-р Динамир Предов CASB927 Проект "Приложни аспекти на майсторската фотография" CASB983 Проект "История на рекламната фотография" CASB988 Практика "Професионална рекламна фотография" PHOB312 Студийна фотография - I част PHOB412 Студийна фотография - II част PHOB520 Проект:"Портретна фотография" PHOB528 Проект "Изработване на рекламни фотографии и проекти" PHOB539 Проект "Студиен портрет" PHOB620 Проект:"Рекламна фотография" PHOB700 Майсторска фотография - І част PHOB720 Проект:"Майсторска фотография" PHOB800 Майсторска фотография - ІІ част PHOB820 Проект:"Черно-бяла фотография"
  • доц. д-р Енчо Найденов CASB546 Практика "Професионално студийно осветление" CASB645 Практика "Професионално студийно осветление" CASB708 Практика "Специални ефекти и техники в студийната работа" CASB834 Практика "Специални ефекти и техники в студийната работа" CASB984 Проект "Приложни аспекти на майсторската фотография" PHOB111 Азбука на фотографията - I част PHOB211 Азбука на фотографията - II част PHOB532 Работа със светлина (естествени и изкуствени източници)
  • доц. Правда Кирова PHOB614 Практика "Фоторазказ"
  • гл. ас. д-р Ангел Коцев PHOB116 Фотографски практики - I част
  • Александър Томпсън PHOB635 Фоторепортаж и документална фотография
  • Калина Кръстева-Брейлсфорд PHOB537 Психология на фотографията І част PHOB637 Психология на фотографията ІІ част