Психология

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Психология
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. PSYB139 Проект: мозък и поведение PSYB528 Проект:"Изготвяне на литературен обзор по избрана тема"
 • проф. д-р Емилия Алексиева PSYB147 Проект: разстройства на поведението PSYB570 Проект: Емпирично или приложно изследване PSYB698 Проект: Дизайн на емпирично изследване по психология на личността или психопатология
 • доц. д-р Елена Андонова PSYB007 Въведение в когнитивната наука PSYB107 Език и мислене PSYB143 Проект: развитие в детска и училищна възраст PSYB146 Проект: Език и мислене
 • доц. д-р Елена Паспаланова PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси
 • доц. д-р Маргарита Дилова PSYB005 Психология на личността
 • доц. д-р Маргарита Станкова PSYB618 Психопатология
 • доц. д-р Милена Мутафчиева PSYB001 Въведение в психологията PSYB003 Основни понятия и школи в психологията PSYB143 Проект: развитие в детска и училищна възраст PSYB570 Проект: Емпирично или приложно изследване
 • доц. д-р Пенка Христова PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси PSYB007 Въведение в когнитивната наука PSYB145 Проект: Стереотипи и предразсъдъци PSYB999 Проект: Дизайн на изследване по когнитивна психология, социална психология или психология на развитието
 • гл. ас. д-р Армине Джанян PSYB107 Език и мислене PSYB146 Проект: Език и мислене PSYB999 Проект: Дизайн на изследване по когнитивна психология, социална психология или психология на развитието
 • гл. ас. д-р Евгения Христова PSYB007 Въведение в когнитивната наука PSYB525 Практика: Участие в експерименти - Ічаст PSYB626 Практика: Участие в експерименти - ІІ част PSYB999 Проект: Дизайн на изследване по когнитивна психология, социална психология или психология на развитието
 • гл. ас. д-р Иво Попиванов PSYB139 Проект: мозък и поведение PSYB698 Проект: Дизайн на емпирично изследване по психология на личността или психопатология
 • гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова PSYB001 Въведение в психологията PSYB003 Основни понятия и школи в психологията PSYB140 Проект: история на психологията
 • гл. ас. д-р Любомир Джалев PSYB528 Проект:"Изготвяне на литературен обзор по избрана тема" PSYB554 Психологически методи І част PSYB562 Психологически методи ІІ PSYB570 Проект: Емпирично или приложно изследване
 • гл. ас. д-р Мартин Янков PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси PSYB144 Проект: индивидуални различия PSYB145 Проект: Стереотипи и предразсъдъци PSYB698 Проект: Дизайн на емпирично изследване по психология на личността или психопатология
 • гл. ас. д-р Методи Коралов PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси PSYB008 Психология на развитието PSYB143 Проект: развитие в детска и училищна възраст PSYB145 Проект: Стереотипи и предразсъдъци
 • гл. ас. д-р Надя Колчева PSYB008 Психология на развитието PSYB143 Проект: развитие в детска и училищна възраст PSYB999 Проект: Дизайн на изследване по когнитивна психология, социална психология или психология на развитието
 • гл. ас. д-р Светослав Савов PSYB147 Проект: разстройства на поведението PSYB699 Проект: Клинични интервенции PSYB998 Проект: Психични и поведенчески зависимости
 • гл. ас. д-р Соня Драгова PSYB602 Организационна психология PSYB776 Семинар: Общуване на работното място PSYB999 Проект: Дизайн на изследване по когнитивна психология, социална психология или психология на развитието
 • ас. д-р Елена Пседерска PSYB528 Проект:"Изготвяне на литературен обзор по избрана тема" PSYB698 Проект: Дизайн на емпирично изследване по психология на личността или психопатология PSYB998 Проект: Психични и поведенчески зависимости
 • ас. Йолина Петрова PSYB528 Проект:"Изготвяне на литературен обзор по избрана тема" PSYB554 Психологически методи І част PSYB562 Психологически методи ІІ PSYB570 Проект: Емпирично или приложно изследване
 • д-р Кимон Ганев PSYB618 Психопатология
 • Елена Пседерска   PSYB828 Психология на зависимостите