Сценичен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Чрез обучение в майнър програма се придобива допълнителна специализация от друга бакалавърска програма, различна от основната. Допълнителната специализация се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

Студентите записват майнър програма след първата година на обучение.

прочети още
Сценичен дизайн
  • доц. д-р Венцислав Занков PALB606 Светлина и сянка в сценичния дизайн PALB802 Мултимедийни ефекти в сценичното оформление PALB812 Проект: Алтернативни сценични форми PALB817 Осветление. Практически занимания
  • доц. д-р Кристина Савова PALB710 Практика в ателие: Конструиране на уникален театрален костюм PALB810 Практика в ателие: Конструиране на уникален театрален костюм
  • доц. д-р Ралица Мирчева PALB208 Проект за дизайн на сценични костюми по тема PALB719 Тъкани и материи при конструирането на собствен проект I част PALB816 Тъкани и материи при конструирането на собствен проект II част
  • доц. Зарко Узунов PALB209 Проект за дизайн на декори по тема PALB210 Проект за изпълнение на алтернативни форми в сценичния дизайн - I част PALB211 Проект за сценичен дизайн за екстериорно пространство по тема PALB509 Проект: Дизайн на декор по тема - І част PALB711 Проект: Сценичен дизайн по съвременен текст
  • гл. ас. д-р Христина Дякова PALB208 Проект за дизайн на сценични костюми по тема PALB209 Проект за дизайн на декори по тема PALB210 Проект за изпълнение на алтернативни форми в сценичния дизайн - I част PALB211 Проект за сценичен дизайн за екстериорно пространство по тема PALB501 Дизайн на декор по тема - антични текстове PALB502 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - І част PALB508 Практика в ателие: Сценичен театрален костюм PALB509 Проект: Дизайн на декор по тема - І част PALB512 Практика в театър и ателие: Живописни и стенописни техники PALB517 Основи на силуета и конструирането на театрален костюм I част PALB618 Практика в специализирано ателие - Колаж и макетиране в сценичния дизайн PALB619 Основи на силуета и конструирането на театрален костюм II част PALB620 Практика в ателие: Конструиране на средновековен костюм PALB709 Проект: Театрален, пространствен дизайн PALB710 Практика в ателие: Конструиране на уникален театрален костюм PALB711 Проект: Сценичен дизайн по съвременен текст PALB716 Проектиране на сценичен декор по съвременен текст PALB717 Основи на осветлението в Сценичния дизайн PALB719 Тъкани и материи при конструирането на собствен проект I част PALB809 Проект: Сценичен дизайн по идея на студентите PALB810 Практика в ателие: Конструиране на уникален театрален костюм PALB812 Проект: Алтернативни сценични форми PALB816 Тъкани и материи при конструирането на собствен проект II част PALB817 Осветление. Практически занимания
  • ас. д-р Виолета Заранкова PALB612 Практика: Триизмерно компютърно проектиране
  • д-р Йово Панчев PALB502 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - І част PALB602 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - ІІ част PALB716 Проектиране на сценичен декор по съвременен текст PALB717 Основи на осветлението в Сценичния дизайн
  • д-р Росица Обрешкова PALB501 Дизайн на декор по тема - антични текстове
  • Стела Василева PALB619 Основи на силуета и конструирането на театрален костюм II част