Плакат и рекламен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Програмата се записва след първата година на обучеение и предоставя възможност на студентите да разширят компетенциите си в областта на графичния дизайн, плакатното изкуство и визуалната комуникация.

Програмата е четирисеместриална. Във всеки семестър се предлагат три специализирани, професионални курсове и тренингови курсове на обучение, които са подбрани, за да бъдат полезни за професионалното развитие на студентите.

В зависимост от подготовката на студентите и тяхната основна програма, студентите могат да бъдат консултирани и да изготвят индивиуална майнър програма, която да съответства на техните конкретни нужди и желания за развитие в тази професионална област.

прочети още
Плакат и рекламен дизайн
  • проф. Екатерина Русинова-Христова VIPB685 Графично оформление:етикет VIPB782 Графично оформление: опаковка
  • доц. д-р Дамян Дамянов VIPB580 Шрифт - І част VIPB583 Приложна графика: исторически аспекти VIPB589 Проект: Шрифт - І част VIPB590 Проект: Стилизация и орнамент VIPB679 Плакат: социален VIPB688 Проект: Плакат: социален VIPB693 Проект: Графично оформление: етикет VIPB779 Плакат: културен VIPB787 Проект: Плакат: културен VIPB791 Проект: Пиктография VIPB880 Типография VIPB888 Проект: Типография
  • доц. д-р Калина Христова VIPB207 Проект - Серия рекламни плакати VIPB223 Проект за серия пропагандни плакати VIPB224 Проект за серия запазени знаци VIPB225 Проект рекламна графика: фирмен стил VIPB579 Плакат: пропаганда VIPB693 Проект: Графично оформление: етикет VIPB790 Проект: Графично оформление: опаковка VIPB879 Плакат: рекламен VIPB889 Проект: Графично оформление: портфолио
  • доц. д-р Ралица Мирчева VIPB592 Проект: Живописен етюд - І част VIPB691 Проект: Живописен етюд - ІІ част
  • доц. Цветан Илиев VIPB683 Рекламна графика: запазен знак/лого VIPB781 Рекламна графика: фирмен стил VIPB881 Графично оформление: портфолио
  • гл. ас. д-р Христина Дякова VIPB875 Проект: Компютърна графика: Illustrator