Графика и илюстрация

Кратко представяне на програмата:

Програмата предоставя възможност на студентите да разширят компетенциите си в областта на илюстрирането и графичното оформление на печатни издания, литература за деца, комикс и графична новела и др.

Програмата е четирисеместриална. Във всеки семестър се предлагат три специализирани, професионални курса и извънаудиторни форми на обучение, които са подбрани, за да бъдат полезни за професионалното развитие на студентите.

В зависимост от подготовката на студентите и тяхната основна програма, те могат да бъдат консултирани и да изготвят индивиуална майнър програма, която да съответства на техните конкретни нужди и желания за развитие в тази професионална област.

прочети още
Графика и илюстрация
  • доц. д-р Венцислав Занков VIPB563 Специфика на рисунката в графиката - І част VIPB573 Проект: Специфика на рисунката и графиката - І част VIPB663 Специфика на рисунката в графиката - ІІ част VIPB673 Проект: Специфика на рисунката и графиката - ІІ част VIPB763 Рисунки - туш, перо и четка - І част VIPB773 Проект: Рисунки - туш, перо и четка - І част VIPB874 Проект: Рисунки - туш, перо и четка - ІІ част
  • доц. д-р Дамян Дамянов VIPB671 Проект: Оформление на печатно произведение - II част VIPB813 Изразни средства и технологии в илюстрирането
  • доц. д-р Калина Христова VIPB220 Проект: Илюстрация на детска книга VIPB222 Проект за серия илюстрации - артистична илюстрация, фантазни форми VIPB558 Проект: Типажът в илюстрацията - I част VIPB560 Графични техники: линогравюра VIPB562 Илюстрация: типаж, ситуация и среда VIPB662 Илюстрация: детска книга VIPB670 Проект: Графични техники - суха игла VIPB762 Илюстрация: комикс и графична новела VIPB797 Проект: Комикс, графична новела VIPB813 Изразни средства и технологии в илюстрирането VIPB862 Илюстрация: артистична илюстрация, фантазни форми
  • доц. д-р Ралица Мирчева VIPB563 Специфика на рисунката в графиката - І част VIPB663 Специфика на рисунката в графиката - ІІ част
  • гл. ас. д-р Христина Дякова VIPB559 Проект: Колажни техники в растерната графика (Photoshop Advanced) VIPB696 Проект: Векторна графика (Adobe Illustrator) - I част VIPB841 Проект: Компютърна графика: Illustrator
  • ас. д-р Васил Ангелов VIPB200 Проект: "Графични композиции - техника- линогравюра" VIPB221 Проект: Графични техники: офорт VIPB842 Проект: Смесени графични техники
  • Веселин Ангелов   VIPB560 Графични техники: линогравюра VIPB660 Графични техники: суха игла VIPB760 Графични техники: офорт VIPB860 Графични техники: смесени техники