Мода

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Мода
  • проф. д-р Елена Тодорова MODB606 Проект: Модни допълнения
  • проф. д-р Емилия Панайотова ARTB685 Проект - текстил - щампи ARTB858 Проект "Текстилни експерименти и повърхности"
  • доц. д-р Кристина Савова MODB501 Дизайн на дамско облекло MODB555 Проект: Моден дизайн I част MODB655 Проект: Моден дизайн II част MODB755 Проект: Моден дизайн III част MODB855 Проект: Моден дизайн IV част
  • доц. д-р Яна Дворецка MODB501 Дизайн на дамско облекло MODB555 Проект: Моден дизайн I част MODB655 Проект: Моден дизайн II част MODB709 Теория на модата MODB755 Проект: Моден дизайн III част MODB855 Проект: Моден дизайн IV част
  • гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова MODB500 Практика - І част MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част MODB554 Проект: Конструиране на облекло I част MODB600 Практика - ІІ част MODB602 Конструиране на облекло ІV част
  • гл. ас. д-р Румен Кожухаров ARTB856 Графично оформяне на портфолио за мода
  • ас. Кристина Колодеева MODB601 Етно мода MODB723 Моден продукт – проектиране, иновации и креативни подходи – I MODB826 Моден продукт – проектиране, иновации и креативни подходи – II част
  • преп. Татяна Пенчева MODB500 Практика - І част MODB600 Практика - ІІ част MODB602 Конструиране на облекло ІV част MODB654 Проект: Конструиране на облекло II част
  • Милена Начева MODB719 Експериментални практики в модата – I част MODB824 Експериментални практики в модата – II част
  • Теодора Момекова ARTB936 Стилове в облеклото през вековете MODB503 Дизайн на мъжко облекло MODB506 Проект : Дамско облекло MODB709 Теория на модата MODB719 Експериментални практики в модата – I част MODB824 Експериментални практики в модата – II част