Кино и телевизия

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Кино и телевизия
  • проф. д-р Светла Христова CASB707 Практика "Практически аспекти на кинодраматургията" CINB703 Практически аспекти на кинодраматургията Iчаст CINB803 Практически аспекти на кинодраматургията IIчаст CINB817 Практика "Практически аспекти на кинодраматургията" II част
  • проф. Георги Дюлгеров CASB936 Киноезикът на игралното кино - сравнителен анализ CINB525 Практика "Сценарий за документален филм"
  • проф. Людмил Христов CASB656 Практика "Лятна школа" CINB001 Основни компоненти на изображението
  • доц. Боряна Минчева CASB634 Практика "Филмова пластика и сценография" CASB754 Филмова пластика и сценография CINB725 Практика "Изграждане на цялостен образ в киносценографията"
  • доц. Правда Кирова CASB408 Сценарият - от замисъла до реализацията CASB913 Практика "Драматургична практика" CINB525 Практика "Сценарий за документален филм" CINB605 Практика: "Сценарият - от замисъла до реализацията"
  • гл. ас. д-р Николай Милев CASB502 Практика"Филмово и телевизионно операторство" CINB560 Проект:"Импресии" CINB660 Проект:"Репортаж" CINB732 Студийна операторска практика І част CINB760 Проект:"Документален филм"
  • д-р Антония Милчева CINB010 Основни принципи на монтажа CINB860 Проект:"Игрален филм"
  • преп. Ангелина Василева CINB008 Филмов анализ
  • Николай Илиев CASB905 Практика "Режисьорски сценарий" CINB215 Приложни аспекти на филмовата режисура - I част CINB225 Приложни аспекти на филмовата режисура - II част CINB524 Практика"Продуциране и режисура на тв реклами"