История

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма – втора специалност от друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
История
  • проф. д-р Веселин Методиев HISB141 Семинар "История и съвременност" - І част HISB148 Семинар "История и съвременност" - III част HISB521 Проект "Културните и политически модели през Средновековието и новото време" HISB564 Проект: "История, паметници и тяхното осмисляне" HISB718 Дипломатическа история на България HISB722 Проект " България и Балканите в международните отношения" HISB731 Проект: „История и памет“
  • проф. д-р Румен Генов HISB517 Религия, политика, личности: от Уиклиф до Ришельо
  • проф. д-р Цветанка Чолова HISB622 Югоизточна Европа през средните векове
  • проф. Момчил Методиев, д.ф.н. HISB163 Проект "Философи на историята" HISB816 История на настоящето
  • доц. д-р Димитър Гюдуров HISB144 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - II част HISB148 Семинар "История и съвременност" - III част HISB525 Проект "Проблеми на най-новата история" HISB625 Войната - мистика и лудост HISB718 Дипломатическа история на България HISB722 Проект " България и Балканите в международните отношения" HISB731 Проект: „История и памет“ HISB804 Балканите в двуполюсния свят
  • доц. д-р Живко Лефтеров HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB145 Семинар "История и съвременност" - ІІ част HISB167 Семинар "Българските земи - кръстопът на религии" HISB525 Проект "Проблеми на най-новата история" HISB625 Войната - мистика и лудост HISB719 Забраненото (забравено) знание HISB722 Проект " България и Балканите в международните отношения" HISB731 Проект: „История и памет“ HISB821 Религиите в България
  • доц. д-р Зарко Ждраков HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB144 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - II част HISB147 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - ІІІ част HISB165 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" IV част HISB511 Културното наследство в българските земи HISB564 Проект: "История, паметници и тяхното осмисляне"
  • доц. д-р Светла Янева HISB141 Семинар "История и съвременност" - І част HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - I част HISB147 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - ІІІ част HISB165 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" IV част HISB170 Студентски семинар HISB314 Българите през ХV - ХVІІІ в. HISB564 Проект: "История, паметници и тяхното осмисляне" HISB631 Светът на възрожденския българин
  • гл. ас. д-р Методи Методиев HISB145 Семинар "История и съвременност" - ІІ част HISB167 Семинар "Българските земи - кръстопът на религии" HISB521 Проект "Културните и политически модели през Средновековието и новото време" HISB525 Проект "Проблеми на най-новата история" HISB731 Проект: „История и памет“ HISB811 Международни отношения през XX в.