Гражданска и корпоративна сигурност

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност
  • проф. Георги Бахчеванов, д.н. SECB504 Отбранителна сигурност SECB568 Проект: "Отбранителна сигурност" SECB620 Моделиране при управление на кризи SECB866 Проект:"Граждански контрол върху политиката на сигурност-същност, форми и механизми на осъществяване.Информационната и документална сигурност
  • проф. Николай Радулов, д.н. SECB625 Семинар: Съвременни проблеми в разузнаването SECB701 Специални разузнавателни средства SECB764 Практика "Специални разузнавателни средства" SECB804 Управление на специалните служби
  • проф. д-р Венелин Георгиев SECB624 Проект: Информационно-аналитична дейност в системите за сигурност SECB802 Информационно-аналитична дейност в системите за сигурност SECB877 Проект: Моделиране на информационно-аналитичната дейност във фирмата
  • проф. д-р Христо Георгиев SECB502 Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB524 Семинар: Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB566 Проект: "Сигурността като политическа и правна категория. Съвременно съдържание на националната политика на сигурност"
  • доц. д-р Йордан Бакалов SECB009 Гражданско общество и граждански контрол SECB500 Семинар: Гражданско общество и граждански контрол SECB520 Вътрешен ред и сигурност SECB799 История и организация на полицията и специалните служби SECB856 Семинар: История и организация на полицията и специалните служби
  • доц. д-р Йордан Дойков SECB605 Равнища на сигурност SECB666 Проект: "Възгледи, школи и политики в сигурността."
  • доц. д-р Юлияна Каракънева SECB866 Проект:"Граждански контрол върху политиката на сигурност-същност, форми и механизми на осъществяване.Информационната и документална сигурност
  • гл. ас. д-р Дафинка Сидова RESB803 Структура и функциониране на местните органи за сигурност в АТЕ SECB905 Проект: Структура и функциониране на местните органи за сигурност в АТЕ
  • д-р Тихомир Стойчев SECB502 Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB524 Семинар: Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB799 История и организация на полицията и специалните служби SECB856 Семинар: История и организация на полицията и специалните служби