Анимационно кино

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Анимационно кино
  • проф. Анри Кулев CARB102 Анимационното изкуство - азбука и първи стъпки CARB522 Семинар "Режисура на анимационна миниатюра" CARB550 Проект:"Реализация на анимационна миниатюра - І част" CARB602 Режисура на анимационна миниатюра ІІ част CARB650 Проект:"Реализация на анимационна миниатюра-ІІ част" CARB701 Режисура на анимационен филм І част CARB750 Проект: Реализация на анимационна миниатюра - III част CARB850 Проект:"Реализация на анимационна миниатюра-ІV част" CASB921 Проект "Режисура на анимационна миниатюра - режисьорски проект" CASB923 Проект "Сториборд и лейаут" CASB972 Практика "Режисура на комбинирани филмови жанрове 1" CASB973 Практика "Режисура на комбинирани филмови жанрове 2"
  • доц. д-р Невелина Попова CARB110 Анимационна драматургия CARB550 Проект:"Реализация на анимационна миниатюра - І част" CARB650 Проект:"Реализация на анимационна миниатюра-ІІ част" CARB750 Проект: Реализация на анимационна миниатюра - III част CARB850 Проект:"Реализация на анимационна миниатюра-ІV част" CASB778 Митологичните сюжети в анимацията CASB904 Практика "Митологични сюжети в анимацията"
  • гл. ас. д-р Севина Иванова CARB010 Класическа анимация CARB550 Проект:"Реализация на анимационна миниатюра - І част" CARB625 Семинар "Анимационни практики" CARB650 Проект:"Реализация на анимационна миниатюра-ІІ част" CARB750 Проект: Реализация на анимационна миниатюра - III част CARB808 Компютърна 2D анимация ІІ част CARB850 Проект:"Реализация на анимационна миниатюра-ІV част" CASB994 Семинар "Приложна анимация"
  • ас. Весела Данчева-Богданова CARB608 Абстрактен филм CARB719 Дигитална анимация (Adobe Animate)
  • д-р Пенчо Кунчев CARB101 Изобразителни възможности на анимационния филм CARB111 Създаване на анимационен типаж II част CASB508 Семинар "Типаж, декор и сториборт"
  • преп. Красимир Иванов CARB014 Основи на компютърната графика и анимация CARB550 Проект:"Реализация на анимационна миниатюра - І част" CARB650 Проект:"Реализация на анимационна миниатюра-ІІ част" CARB750 Проект: Реализация на анимационна миниатюра - III част CARB850 Проект:"Реализация на анимационна миниатюра-ІV част" CASB877 Практика "Интернет анимация"