Администрация и управление

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Администрация и управление
  • проф. д-р Елена Благоева ADMB017 Проект:"Развитие на европейския интеграционен процес" ADMB090 Интеркултурни измерения в управлението
  • проф. д-р Людмил Георгиев ADMB018 Практика в административна структура ADMB905 Практика BAEB029 Местна власт и икономическо развитие
  • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMB006 Основи на публичната администрация ADMB020 Практика в публична организация ADMB039 Проект: Управление на администрацията ADMB058 Управление на човешките ресурси ADMB602 Стратегическо управление в публичната сфера ADMB906 Практика
  • проф. д-р Христо Тодоров ADMB822 Етика и противодействие на корупцията в държавната администрация
  • доц. д-р Албена Павлова ADMB018 Практика в административна структура ADMB020 Практика в публична организация ADMB857 Реклама в публичния сектор ADMB906 Практика
  • доц. д-р Георги Пеев ADMB012 Проект:"Съвременни проблеми на публичната администрация" ADMB014 Проект:"Реформиране на публичната администрация" ADMB527 Сравнителна публична администрация ADMB905 Практика
  • доц. д-р Елмира Банчева ADMB751 Европейски пазар на труда
  • доц. д-р Юлияна Гълъбинова ADMB822 Етика и противодействие на корупцията в държавната администрация
  • гл. ас. д-р Мариана Димитрова ADMB058 Управление на човешките ресурси ADMB751 Европейски пазар на труда
  • гл. ас. д-р Милена Караджова ADMB515 Административно право и административен процес ADMB905 Практика