Исторически изследвания

Кратко представяне на програмата:

Исторически изследвания

Департамент, предложил програмата:

История