Digital Marketing and Social Media (Joint programme with The University of York)

Short presentation of the programme:

Digital marketing channels have moved to the forefront of global marketing communications, creating a high industry demand for professionals with specialised skills. The MA in Digital Marketing and Social Media focuses on digital marketing and social media communications channels within a strategic marketing context. Apart from providing core knowledge in strategic marketing, advertising and sales and on-line consumer behaviour, the students will acquire specialist knowledge and skills.

The programme is aimed primarily at young graduates with or without a related degree and at young marketing professionals wishing to improve their skills and professional qualifications in digital and social media.

• Degree from one of the world’s top 100 universities, the University of York.

• Opportunities for placements and internships, in companies and organizations within the sector of banking and finance, assisting students to embark their career while studying.

• Use of on-line trading simulators helping students to put theory into practice.

• Students are exposed to different types of financial assets, markets and institutions and appreciate various schools of analysis.

• Expert teaching team, comprised of seasoned academics and industry experts with experience in banking and finance.

• Graduates may pursue careers in corporate finance, financial planning, investment banking, investment consulting, private banking and many more.

• Specialised programme of studies focusing on latest theory and practical applications of the finance industry.

• A pathway to a successful career in Europe and abroad.

прочети още
Digital Marketing and Social Media (Joint programme with The University of York)

Graduate Student Competencies:

Програмата надгражда съществуващите маркетингови практики чрез интегриране на дигиталните инструменти и приложенията на социалните медии, така че завършилите да могат да се справят отлично в процъфтяващата цифрова ера. Завършилите магистърска степен по дигитален маркетинг и социални медии ще могат да отговорят на изискванията за всяка конвенционална маркетингова позиция и да използват своите най-модерни цифрови познания, както за тяхната компания, така и като лично предимство. Те ще могат да използват различните електронни медии, за да проектират иновативни маркетингови практики и да реализират конкурентни проекти. Те ще се утвърдят като новатори, като по този начин ще подобрят своите кариерни перспективи.

Graduation:

Завършването на обучение в магистърска програма става със защита на магистърска теза, след покриване на изискванията на програмната схема.

Occupation and possible positions:

Завършилите могат да продължат кариерата си като дигитални маркетинг мениджъри, специалисти в социалните медии, бранд мениджъри, маркетинг мениджъри, мениджъри в електронната търговия и много други.

Department :

Economics