Balkan and Eastern Mediterranean Archeology

Short presentation of the programme:

Balkan and Eastern Mediterranean Archeology

Major and professional qualification:

Qualification: Археолог; музеен куратор; експерт в сферата на културно-историческото наследство.

Graduate Student Competencies:

Магистрите завършили програмата са в състояние да провеждат археологически разкопки, да публикуват артефакти, да бъдат автори на аналитични студии по обзорни теми.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза след покриване на изисквания брой кредити

Department :

Archeology