Танцово изкуство

Кратко представяне на програмата:

Програма "ТАНЦОВО ИЗКУСТВО" е практически насочена с възможност за обмен с Европейски образователни институции. Програмата предлага специализирано музикално обучение в областите: Хореография на модерния танц и Хореография на българския фолклорен танц. По време на обучението студентите изучават принципи и методи в постановъчната работа и хореографската танцова композиция, анализ на танцова форма, най-съвременни техники в областта на танца, импровизационни техники в съвременната хореография, композиция на танца, фолклорна хореографска режисура. Програмата е уникална със своето съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване. Програмата периодично се обновява.

прочети още
Танцово изкуство

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Хореография на модерния танц
Специалност: Танцово изкуство
Квалификация: магистър по модерна хореография

Специализация: Хореография на българския фолклорен танц
Специалност: Танцово изкуство
Квалификация: магистър по българска фолклорна хореография и режисура

Практики:

Програмата е практически насочена с възможност за обмен с Европейски образователни институции.

Международна мобилност:

Програмата има сключени договори по "Еразъм+", новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода до 2020 г. с над 20 университета в Европа в Австрия, Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Полша, Финландия, Франция, Хърватска, Швейцария, Турция и др.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата студенти са придобили знания и умения:

- в областта на музикознанието и музикалната култура, музикалната теория и история, танцовото изкуство, българската народна хореография;

- в изпълнителско и интерпретаторско танцово изкуство в съвременната хореография, режисура и фолклор;

- за преподавателска работа в специализирани учебни заведения (музикални училища, колежи, фолклорни изкуства, хореографски училища и др.);

- за администрирането и ръководството на разнородни изпълнителски колективи.

- за режисирането на шоу програми, проекти и продукции.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Департамент, предложил програмата:

Музика