Музика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Музика-култура-изкуство, Култура и семиотика, Изкуството на театъра, както и практически курсове в областта на музикалната теория и история, практически индивидуални курсове, специален цикъл от курсове по сценична интерпретация и практически курсове в областта на музикалната практика. През третата и четвъртата година обучението се организира в два основни модула от пети до седми семестър и четири специализации в осми семестър, в които студентите избират да се обучават в една от предлаганите дванадесет специализации.

прочети още
Музика

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Китара
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (китара)

Специализация: Тонрежисура
Специалност: Тонрежисура
Квалификация: тонрежисьор

Специализация: Ударни инструменти
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (ударни инструменти)

Специализация: Български фолклорни изкуства
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: хореограф

Специализация: Български фолклорни изкуства
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: изпълнител (фолклорно пеене)

Специализация: Цигулка
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (цигулка)

Специализация: Пиано
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (пиано)

Специализация: Електронна и компютърна музика
Специалност: Електронна и компютърна музика
Квалификация: музикален изпълнител (електронна и компютърна музика)

Специализация: Струнни инструменти
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (вид инструмент)

Специализация: Духови инструменти
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (вид инструмент)

Специализация: Контрабас
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (контрабас)

Специализация: Поп и джаз инструменти
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (вид инструмент)

Специализация: Поп и джаз пеене
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (поп и джаз пеене)

Специализация: Музикално изкуство
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: композитор

Специализация: Виолончело
Специалност: Музикално и танцово изкуство
Квалификация: музикален изпълнител (виолончело)

Практики:

Практическото обучение включва практики и стажове в оперни театри, оркестри, музикални къщи, камерни състави, училища по изкуства, телевизии, медии, участие в майсторски класове, Академичен оркестър "Орфеус", УПИЗ за компютърно музициране и компютърна звукообработка към БФ, Фолк-джаз формация, и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява студентска мобилност по програма Еразъм+ на ЕС в 20 партниращи университета в Австрия, Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Полша, Финландия, Франция, Хърватска, Швейцария, Турция и др.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно „Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен“.

Професия и възможни заемани длъжности:

В съответствие със специализацията завършилите програмата са: музикален изпълнител (съответен инструмент или пеене), композиторр изпълнител (фолклорно пеене), хореограф

Департамент, предложил програмата:

Музика