Уеб дизайн и графична реклама

Кратко представяне на програмата:

Уеб дизайнът и графичната реклама са важна част от визуалното представяне на информацията и важна част от съвременната комуникация. Програмата е насочена към усвояването на нов и модерен визуален език, свързан с принципите в дизайна, композицията, цвета, типографията и други важни елементи на визуалната грамотност.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща история на изобразителното изкуство, Древните цивилизации, Култура и семиотика, Човешка култура, Антропология, практически курсове като - Изобразителна методика на дизайна, Форма и цвят в дизайна, Фотографски практики, Илюстрация и др. През третата и четвъртата година „Уеб дизайн и графична реклама“ е със специализирани и практически курсове към програмата, извънаудиторни учебни форми и стаж.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Уеб дизайн и графична реклама
Квалификация: Уеб дизайнер

Практики:

Практическото обучение включва разработване на самостоятелни дизайнерски проекти, подготовка на портфолио, участие в изложби, работа в СУЗ на департамент „Дизайн” на НБУ.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Испания.Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Испания.

Компетенции на завършилите програмата:

- притежават знания за художествено-дизайнерския процес, графично - пространственото оформление и проектиране в областта на уеб дизайна и графичната реклама;

- придобиват умения за проектиране и реализиране на визуален и информационен дизайнерски продукт;

- дизайн на уеб сайтове и графична реклама;

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите БП „Уеб дизайн и графична реклама“: уеб дизайнер; дизайнер-рекламист, дизайнер на свободна практика, дизайнер на потребителски интерфейс, дизайнер и арт директор в рекламни агенции, дизайнерски и проектантски бюра.

Департамент, предложил програмата:

Дизайн