Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Наука за езика Митология и религия, Историческото познание; практически курсове като - Арабски език, Превод и коментар на текстове, Увод в арабо-мюсюлманската литература, Увод в арабо-мюсюлманската цивилизация и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и тренингови курсове.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Арабистика
Квалификация: Арабист

Практики:

Практическото обучение включва ежегодни пътуващи семинари, практика в отдел "Ориенталски сбирки" на Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", практика и публикации в сп. "Ориенталия", семинари и практика в сътрудничество с журналисти и преводачи от и на арабски език.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Катар и Мароко.

Компетенции на завършилите програмата:

- получават знания в областта на теоретичното и приложното езикознание, литературата, културата и историята на страните от арабския свят, теорията и практиката на превода;

- умения да извършват писмен и устен превод от и на арабски език, да анализират съвременните езикови явления, да коментират и анализират събития, свързани с проблемите на страните от арабския свят.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: арабист; специалист по проблемите на Близкия Изток, преводач, преводач-редактор, редактор в периодични печатни и електронни издания, репортер, журналист, кореспондент, екскурзовод.

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания