Визуални изкуства

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Композиция във визуалните изкуства, Изразните средства в изобразителното изкуство, Древните цивилизации; практически курсове в областта на рисунката, живописта, пластиката, графиката, илюстрацията, керамиката, стъклото, порцелана, плаката и рекламния дизайн, сценичния дизайн, основни компютърни курсове и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в шест модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
Визуални изкуства

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Графика и илюстрация
Специалност: Графика и илюстрация
Квалификация: художник - график, илюстратор

Модул: Плакат и рекламен дизайн
Специалност: Плакат и рекламен дизайн
Квалификация: художник - графичен дизайнер

Модул: Сценичен дизайн
Специалност: Сценичен дизайн
Квалификация: художник - сценичен дизайнер

Модул: Съвременна живопис и стенопис
Специалност: Съвременна живопис и стенопис
Квалификация: художник

Модул: Стъклото в изкуството и дизайна
Специалност: Стъклото в изкуството и дизайна
Квалификация: художник - дизайнер на художествено стъкло

Модул: Керамика и порцелан. Дигитални форми
Специалност: Керамика и порцелан. Дигитални форми
Квалификация: художник - приложник, керамик

Практики:

Практическото обучение включва самостоятелни проекти, участия в изложби и конкурси, работа в специализираните учебни зали и ателиета по керамика, стъкло, скулптура, компютърна графика, мултимедийни и дигитални технологии и в университетския театър. Семестриална практика в Чехия.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Франция, Полша, Чехия, Турция, Испания, САЩ.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на историята и теорията на изкуството, дигиталните и мултимедийните технологии;

- умения да проектират и създават художествени произведения в областта на изящните и приложните изкуства и в дизайна.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: художник; рекламен дизайнер; художници проектанти, графици, илюстратори, сценични дизайнери, художествени редактори, художници-специалисти по керамика, стъкло и порцелан.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства