Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления като: Увод в строежа на езика, Езиците на ЕС, Презентации и преговори, Професионална кореспонденция, както и практически курсове като Анализ и разбиране на текст, Писмено и устно изложение, Разговор и слушане с разбиране, Практически курс по език и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и тренингови учебни форми.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)
Квалификация: филолог, преводач с английски и [съответен чужд] език

Практики:

The training in the programme comprises practical training courses and internships, namely creating and processing bilingual parallel corpora of specialised texts; internships in administrative institutions and translation agencies.

Международна мобилност:

The programme provides an opportunity for international student mobility at universities in the UK, France, Russia, Spain, etc.

Компетенции на завършилите програмата:

The students gain knowledge as specialists in two foreign languages, get familiar with the structures of the languages they master, the linguistic map of Europe, EU language and terminology resources, European institutions, law, economics, management, economic geography and EU culture, and develop practical skills in the areas of translation, editing, referencing, analysis and synthesis of documents to apply them in several subject areas such as European economy and administration, law, human resources, etc.

Дипломиране:

After earning the required number of credits and passing a Written State Exam (in English and a second foreign language) and an Oral State Exam/ bachelor's thesis defense.

Професия и възможни заемани длъжности:

The graduates of the program work as specialists in European structures: translators, referents, consultants in intercultural relations, etc.

Департамент, предложил програмата:

Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика