Графичен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Култура и семиотика, Митология и религия; практически като - Практични аспекти в графичния дизайн, Приложни аспекти на графичния дизайн, Компютърно създаване и обработка на изображения, Векторни техники, Етюд и портрет и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани аудиторни курсове към програмата, тренингови учебни форми и стажове.

прочети още
Графичен дизайн

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Графичен дизайн
Квалификация: графичен дизайнер

Практики:

Практическото обучение включва участие в художествени проекти, семинари, изложби, конкурси, практики и стажове.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Франция, Гърция, Турция, Испания, Холандия, Финландия.

Компетенции на завършилите програмата:

- получават знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в областта на графичния дизайн;

- придобиват умения да разработват тотал графичен дизайн на фирмена реклама, дизайн на информационни носители, пространствено и графично проектиране на търговски и културни обекти, уебдизайн, видеографика и реклама; да работят с 2D и 3D компютърни графични продукти.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: графичен дизайнер, компютърни аниматори, художествени оформители, експерти по предпечатна подготовка, уебдизайнери, илюстратори в студиа по графичен дизайн, рекламни агенции, издателски къщи, дизайнери на свободна практика.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес