Кино и телевизия

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия, Изкуството на театъра, Български език - четене и писане; Науки за Земята и природната среда; практически курсове като - Основни компоненти на изображението, Изразни средства на оператора в киното и телевизията, Практически аспекти на дигиталния монтаж, Принципи и технология на визията в киното и телевизията, Специфика на снимачната дейност, Филмов анализ, Приложни аспекти на филмовата и телевизионната режисура, Кинодраматургия, Операторски техники за изграждане на художествено изображение; практически семинари като - Усвояване на първоначални операторски техники, Операторски техники при работа в натура, Технология на игралното кино, Работа в телевизионен студиен комплекс. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Кино и телевизия

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Филмова и телевизионна режисура
Специалност: Кино и телевизия
Квалификация: филмов и телевизионен режисьор

Специализация: Филмово и телевизионно операторство
Специалност: Кино и телевизия
Квалификация: филмов и телевизионен оператор

Специализация: Кинодраматургия
Специалност: Кино и телевизия
Квалификация: филмов и телевизионен драматург

Специализация: Филмов и телевизионен монтаж
Специалност: Кино и телевизия
Квалификация: филмов и телевизионен монтажист

Практики:

Практическото обучение включва работа в Университетския филмов център, Киноклуб на НБУ, студиа за аудио- и видео- продукция; участия в художествени проекти, практики и стажове.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност в университети в Италия, Франция, Финландия, Турция, Гърция, Испания и Холандия.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в киното и телевизията;

- умения да използват съвременни цифрови технологии при изработване на филмова и телевизионна продукция, могат да създават аудиовизуална продукция и да изграждат критерии за оценката й..

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: филмов и телевизионен режисьор, филмов и телевизионен оператор, филмов и телевизионен монтажист, специалисти по филмова и телевизионна режисура, филмово и телевизионно операторство, филмов и телевизионен монтаж, като завършилите програмата могат да работят в телевизии, студиа за визуални ефекти, като специалисти на свободна практика, в екипите на независими продуценти.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес