Мода

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Антропология, Обща история на изобразителното изкуство, Древни цивилизации; аудиторни курсове като - Въведение в модния дизайн, Конструиране и моделиране на облеклото, Текстилен дизайн, Проучвания и прогнози в модата и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и тренингови курсове. Студентите имат възможност да изберат да продължат следването си в модул "Моден дизайн" или в модул "Констуиране в модата".

прочети още
Мода

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Експериментална и уникална мода
Специалност: Мода
Квалификация: моден дизайнер

Специализация: Модна индустрия
Специалност: Мода
Квалификация: моден дизайнер

Практики:

Практическото обучение включва работа в Експерименталното художествено ателие по мода на НБУ, участие в ревюта и изложби, практика и стаж във фирми за модна конфекция.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Германия, Турция, Испания.

Компетенции на завършилите програмата:

- притежават знания за модата и творческия процес на създаване на готов дизайнерски продукт;

- придобиват умения да подготвят и реализират дизайнерски проекти чрез използване на класически и съвременни техники на изпълнение.

- различни методики на конструиране и технология на облеклото.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: дизайнер; модни дизайнери в предприятия за конфекционен тип облекла, фирми за бутикови и уникални облекла, дизайнерски бюра, стайлинг консултанти в медии, дизайнери на облекло в постановки и спектакли, моделиер, конструктор.

Департамент, предложил програмата:

Дизайн