Курсове по изкуства и социални умения

Кратко представяне:

Целта на общообразователните курсове по изкуства, социални умения и древни езици е развиване на личния творчески и социален потенциал.

Курсовете са 30-часови едносеместриални. Предлагат се над 30 курса на семестър в областта на изобразителното, музикалното, танцовото, театралното и филмовото изкуство, социалните умения и древните езици (древноегипетски, латински, старогръцки).

Оценяването в курсовете е на база присъствие – изисква се поне 70% присъственост през семестъра.

Схема на записване – по един курс на семестър в първата учебна година в професионални направления, които са различни от направлението на записаната програма.

Курсовете по изкуства, социални умения и древни езици са взаимнозаменяеми с курсовете по спорт.

прочети още
Курсове по изкуства и социални умения

Как да направите своя избор?

•Интересувайте се от непознатото и изберете курс, който ще Ви даде различни умения от придобиваните в програмата.

•Ако имате артистични заложби, желание да подобрите социалните си умения или просто да навлезете в света на древните цивилизации, то изберете курса, който е най-близо до Вашия скрит потенциал.

•Обмислете добре графика си и преценете дали ще можете да посещавате редовно занятията.

През първите две седмици на семестъра можете да промените избора си през e-student.