Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Арабистика
Квалификация: Арабист

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за различни аспекти от културата на Ориента - история, философия, литература, изкуство, традиция, религия и политика;

- Придобиват умения да търсят паралели между цивилизациите на Изтока и Запада, което дава възможност за аналитично разбиране на процесите в глобализирания свят; умеят да подготвят и реализират проекти с международно значение.

Дипломиране:

Завършването на minor-програма – втора специалност става чрез успешната защита на четирите семестриални проекта от по 12 кредита.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: арабист; специалист по проблемите на Близкия Изток, редактор в периодични печатни и електронни издания, репортер, журналист, кореспондент, екскурзовод.

.

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания