Мултимедия и компютърна графика

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Мултимедия и компютърна графика
Квалификация: технолог по мултимедия, компютърна графика и анимация

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за: структурата и действието на техническото осигуряване на мулти- и хипермедийни системи, принципи и методи за създаване на мултимедийни приложения в различни програмни среди, методи за създаване на тримерни модели за генериране на фотореалистични изображения принципи, както и методи за създаване на компютърни анимации с използване на конкретен програмен продукт;

- Придобиват умения за създаване на мултимедийни продукти в различни приложни области и за разработване на проекти с използване на компютърна графика, анимация и ефекти, както и умения за компютърно художествено проектиране и оформяне на интерактивни мултимедийни приложения.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят в студия за видеопродукция, в мултимедийни центрове и рекламни къщи, където да имат авторски, търговски и експлоатационни функции за създаването на: статична или динамична реклама, мултимедийни приложения, анимационни филми и компютърни ефекти.

Департамент, предложил програмата:

Информатика