Музика

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Музика

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Музика
Квалификация: Организатор на музикални събития

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

Притежават знания в областта на теорията и историята на музиката, електронната музика, музикалния мениджмънт, фолклор и интерпретацията;

Придобиват умения да владеят до определено ниво инструментални, вокални, актьорски техники, да музицират в камерни и оркестрови състави и др.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да са: специалист по музика, хористи, музикални специалисти в културни организации, художествени ръководители.

Департамент, предложил програмата:

Музика