Уеб дизайн и графична реклама

Програмна схема

Уеб дизайн и графична реклама

1-ви семестър

Аудиторни курсове - задължителни

Аудиторни курсове (кредитни)

Аудиторни курсове (некредитни)