Визуални изкуства

Програмна схема

Визуални изкуства

1-ви семестър

Аудиторни курсове - задължителни

Аудиторни курсове (кредитни) - избираеми

Аудиторни курсове (кредитни)

Аудиторни курсове (некредитни)