Кино и телевизия

Програмна схема

Кино и телевизия

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни) - избираеми

Аудиторни курсове (кредитни)

Аудиторни курсове (некредитни)