Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

Програмна схема

Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Аудиторни курсове (некредитни)

Тренингови курсове

Практически курсове (кредитни)