Управление на бизнеса и предприемачество

Програмна схема

Управление на бизнеса и предприемачество

1-ви семестър