Интериорен дизайн

Програмна схема

Интериорен дизайн

1-ви семестър

Аудиторни курсове - задължителни

Аудиторни курсове (кредитни)

Аудиторни курсове (некредитни)