Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски език)

Програмна схема

Minor-програмата-втора специалност носи 120 кредита - по 30 кредита на семестър.

Семестриалната учебна заетост включва: 9 кредита от аудиторни курсове; 21 кредита от извънаудиторни учебни форми - 9 кредита от самостоятелна работа, практика или семинар и 12 кредита от проект, завършващи с финално оценяване. Обявените в програмата курсове са примерни.

прочети още
Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски  език)

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове