Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява специализирано образование по международни отношения, концентрирано върху европейските интеграционни процеси. Обучението в програмата преминава през курсове, обясняващи спецификите на интеграционните процеси в Европа и постсъветското пространство.

прочети още
Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.