Политически комуникации

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Политически комуникации" предлага задълбочена фундаментална подготовка и профилиране в областта на управлението на публичните комуникации за кандидати и представители на политическите партии и държавната администрация и представители на бизнеса.

Програмата е съставена на принципа на интердисциплинарния подход, като съчетава в себе си академични знания и практически умения.

прочети още
Политически комуникации

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в областта на публичните комуникации, маркетинга, социологията и политическите науки. Приемът включва интервю и мотивационно есе.