Маркетинг мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по Управление на маркетинга, Стратегически маркетинг, Комуникационен мениджмънт, Управление на търговски марки, Маркетингови анализи, Иновационен маркетинг, Маркетингови проучвания, Конкуренция и конкурентоспособност, Управление на корпоративната репутация, Дигитален маркетинг и др.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати, изучавали специалности от образователни области извън икономиката и бизнес управлението.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Маркетинг мениджмънт

Прием:

В програмата могат да кандидатстват студенти:

- завършили висше образование в същото или друго професионално направление, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ.

Приемът се състои в интервю с комисия и представяне на мотивационно есе на тема: "Защо искам да се обучавам в МП "Маркетинг мениджмънт".

За студенти от същото професионално направление програмата е с продължителност на обучение - 3 семестъра. Студенти от друго професионално направление записват допълнителен подготвителен модул с продължителност един семестър, студенти със степен на образование Професионален бакалавър, записват допълнителен надграждащ семестър.