Композиция и дирижиране

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Композиция и дирижиране" има за цел да надгради бакалавърското образование по музика и да създаде екипи от композитори и диригенти, които умеят да творят и работят в една съвременна динамична музикална среда.

Обучението е индивидуално. Студентът бива стимулиран да търси своята творческа идентичност чрез активност и професионално присъствие на различни сцени - опери, концертни зали, телевизии, радиа. НБУ дава възможност за обучение по тясна интердисциплинарна специализация според изискванията на социалната практика, предлага обучение по професионални интереси. Програмата предлага специализирано обучение в областите: композиция оркестрово и хорово дирижиране.

прочети още
Композиция и дирижиране

Прием:

В програмата се приемат професионални бакалаври, бакалаври и магистри по музикални и танцови изкуства.

Кандидат-студенти, завършили предходното си образование в областта на музикалните изкуства и искат да придобият специализация композитор и диригент се обучават 4 семестъра, а когато са завършили в друга област - минимум 5 семестъра, като първият е подготвителен.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.