Applied Foreign Languages for Administration and Management (in English and a second foreign language)

Short presentation of the programme:

The training in the programme during the first two years covers general education courses and training in key areas such as: Introduction to language structure, EU Languages, Presentations and negotiations, Professional correspondence, as well as practical courses such as Text Analysis and Comprehension, Written and Oral Communication, Listening and Speaking, Practical language courses, etc. In the third and fourth year the training covers specialised and training courses.

прочети още
Applied Foreign Languages for Administration and Management (in English and a second foreign language)

Admission:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.