Стъклото в изкуството и дизайна

Кратко представяне на програмата:

Студентите получават възможност да реализират проекти в различни техники на стъклото. Програмата изгражда теоретични и практически умения. Обучението изгражда своеобразна симбиоза между дизайн и изкуство. Студентите се запознават с история на стъклото в дизайна, архитектурата и изкуството, което предоставя широк спектър от знания. Интересите на студентите в други области служат за вдъхновение за създаване на произведения от стъкло и в развитието им като автори. Креативното мислене се развива чрез разрешаването на множество практични проблематики. Студентите се запознават със стъклопластиката, витражите, рисуваното стъкло, мозайката и др. Ежегодно се организират стажове в България и Чехия, където студентите придобиват знания за производството и възможностите в областта на духаното и лято стъкло. В програмата се проектират и създават творби в материал и се опознават изкуството и дизайна от материала стъкло. Студентите участват в изложби, което развива организационните и кураторските им умения. Познанията за технологиите и обработките в областта, предоставят възможността знанията да бъдат приложени от студентите в различните специалности и да бъдат полезни в бъдещата им професионална насоченост.

прочети още
Стъклото в изкуството и дизайна

Прием:

За записване на майнър-програма - втора специалност е необходимо да са взети всички изпити и успехът да е най-малко Добър (4.00) от първата или първите две години на следване в НБУ.