Живопис и стенопис

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти след първата година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по Визуални изкуства - Съвременна живопис и стенопис към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална. Във всеки семестър се изучава по три специализирани, професионални курса, по три кредитни, тренингови учебни форми, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност Визуални изкуства - Съвременна живопис и стенопис, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Живопис и стенопис

Прием:

За записване на майнър-програма - втора специалност е необходимо да са взети всички изпити и успехът да е най-малко Добър (4.00) от първата или първите две години на следване в НБУ.