Театър - учене в трупа

Кратко представяне на програмата:

Предлаганата minor-програмата-втора специалност е уникална по своя характер, тъй като дава възможност на студента да проследи и вземе участие в етап или в пълен репетиционен процес. Така студентът ще проследи театралните практики от етап актьорски тренинг и работа с глас и тяло , през работа с предварително избран или създаден от него текст до изграждане на завършен театрален продукт, включен в репертоара на Университетски театър

През целия период на обучение студентът е подкрепян и участва процеса наравно с студенти по актьорско майсторство и професионални актьори и режисьори.

Получените от студента компетенции могат да му послужат както в пряка бъдеща театрална дейност, така и за развиване на комуникационни и презентационни умения в основната му професия

Екипът от артисти-преподаватели, който предлага програмата, е един от най- ярките представители на съвременното театрално изкуство у нас и е гаранция за въвличане на студента в изследване и развиване на съвременен театрален език

Във всеки семестър се изучава по три специализирани, професионални курса, по три кредитни, извънаудиторни учебни форми, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

прочети още
Театър - учене в трупа

Прием:

За записване на майнър-програма - втора специалност е необходимо да са взети всички изпити и успехът да е най-малко Добър (4.00) от първата или първите две години на следване в НБУ.