Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти след първата година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по новогръцки език и култура към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална. В рамките на първия семестър на програмата студентите придобиват знания и умения за функционирането на ежедневния език, за традициите и обичаите на съвременна Гърция и за основните периоди и представители на новогръцката литература. През втория семестър студентите разширяват усвоените компетенции и профилират знанията си в областта на новогръцката литература и култура; придобиват основни умения по новогръцки език за общуване в делова среда. През третия семестър разширяват знанията си върху езика на съвременния печат, интерпретират новата гръцка поезия; придобиват компетенции върху географията и историческите паметници на Гърция. През четвъртия семестър доразвиват уменията си за работа с езика на електронните медии, интерпретират новата гръцка проза; придобиват компетенции в областта на новата гръцка история.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност Неоелинистика, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Прием:

За записване на майнър-програма - втора специалност е необходимо да са взети всички изпити и успехът да е най-малко Добър (4.00) от първата или първите две години на следване в НБУ.