Дигитална хуманитаристика (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата Digital Humanities въвежда студентите в новите ключови умения за общуване на работното място, свързани с радикалните промени в обществото, предизвикани от мобилните комуникационни услуги и развиващите се уеб технологии. В случая това означава реализация на хибриден тип общуване в 21. век като психологически феномен в различни социални сфери в условията на бързо превземащи пространството цифрови технологии.

Основният фокус на програмата е да се погледне отблизо как технологичното създаване и интуитивното ползване си подават ръка и формират нова емоционална и социална интелигентност като глобален език за общуване в различни професионални сфери, където интерактивното ползване на данни, мобилни услуги и видеоконферентно присъствие са вече ежедневие. Този глобален стил се ползва като приложен език с рекламна цел, за постигане на лидерство и определена социална динамика на работното място, както и при социално обвързване в различни онлайн платформи.

прочети още

Прием:

За записване на майнър-програма - втора специалност е необходимо да са взети всички изпити и успехът да е най-малко Добър (4.00) от първата или първите две години на следване в НБУ.