Връзки с обществеността

Кратко представяне на програмата:

В основата на програмата „Връзки с обществеността“ е изграждането на умения за ефективна комуникация между организации. Уменията за комуникация и управление на комуникацията са ключови за успеха през 21. век. Тази майнър-програма има за цел да надгради спефичните комуникационни умения у студенти, които идват от други бакалавърски програми.

След първата година на обучение студентите в НБУ могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Връзки с обществеността

Прием:

За записване на майнър-програма - втора специалност е необходимо да са взети всички изпити и успехът да е най-малко Добър (4.00) от първата или първите две години на следване в НБУ.