Изкуствознание и артмениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти след първата година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по изкуствознание и артмениджмънт към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална.

Първи семестър: През първия семестър студентите получават знания и умения в областта на древното изкуство, както и за описание на произведения на изкуството. Придобитите знания и умения се пробират в проекта Артмениджмънт на антично културно наследство.

Втори семестър: През втория семестър студентите получават знания и умения в областта на Средновековното изкуство и европейския Ренесанс, както и за работа в галерия. Придобитите знания и умения се пробират в проекта Артмениджмънт на средновековно и възрожденско културно наследство.

Треи семестър: През третия семестър студентите получават знания в областта на Новото европейско и българско изкуство, както и умения за работа в галерия, дигитализиране и каталогизиране на произведения на изкуството.

Четвърти семестър През четвъртия семестър студентите получават знания в областта на Съвременното българско и световно изкуство, българска култура от ХХ в., както и умения за работа върху съвременните форми на изкуство – фотография, видео и инсталации.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност 8.1. Теория на изкуството, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Прием:

За записване на майнър-програма - втора специалност е необходимо да са взети всички изпити и успехът да е най-малко Добър (4.00) от първата или първите две години на следване в НБУ.