Плакат и рекламен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Програмата се записва след първата година на обучеение и предоставя възможност на студентите да разширят компетенциите си в областта на графичния дизайн, плакатното изкуство и визуалната комуникация.

Програмата е четирисеместриална. Във всеки семестър се предлагат три специализирани, професионални курсове и тренингови курсове на обучение, които са подбрани, за да бъдат полезни за професионалното развитие на студентите.

В зависимост от подготовката на студентите и тяхната основна програма, студентите могат да бъдат консултирани и да изготвят индивиуална майнър програма, която да съответства на техните конкретни нужди и желания за развитие в тази професионална област.

прочети още
Плакат и рекламен дизайн

Прием:

За записване на майнър-програма - втора специалност е необходимо да са взети всички изпити и успехът да е най-малко Добър (4.00) от първата или първите две години на следване в НБУ.