Електронен каталог

Магистърски програми

А
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
Анимационна режисура
Артистични практики в архитектурна среда
    Специализация: артистични практики в архитектурна среда
Артистични психо-социални практики и психодрама
Артмениджмънт. Управление на културни институции и творчески индустрии
Археологически изследвания
    Специализация: Антична археология
    Специализация: Праистория
    Специализация: Средновековна археология
Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)
Архитектура
Б
Банково дело и финанси (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)
Бизнес администрация
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на рисковете
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Бизнес комуникации
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт
    Специализация: Енергийни пазари
    Специализация: Телекомуникации и IT
    Специализация: Транспорт
Бизнес, мениджмънт, технологии и иновации (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)
Бранд мениджмънт (на английски език)
В
Визуална антропология
Г
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии
Д
Дигитален маркетинг и социални медии (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)
Дигитални комуникации
Дипломация и международни отношения
Древният Египет в Класическата епоха
    Специализация: Египтология
Е
Европейско управление и икономическа дипломация
Език и публичност. Философски и социологически подходи
Езикова и речева патология
Езикова и речева патология (на английски език)
Екологични експертизи и контрол
Експозиционен дизайн и креативни индустрии
    Специализация: Експозиционен дизайн
Ж
Живопис
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)
И
Извличане на знания и технологии за големи данни
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
Илюстриране и графични технологии
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)
История, политика и религия
    Специализация: Епохи на преход
    Специализация: Публични и социални политики - история и съвременни проблеми
    Специализация: Религията в историята
К
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми
Киберсигурност
Класическа музика
Клинична психология - психоаналитична перспектива
Клинична социална работа
Когнитивна наука (на английски език)
Композиция и дирижиране
    Специализация: Оркестрово дирижиране
Криминология и политики за превенция на престъпността
    Специализация: Превенция на престъпността
    Специализация: Ресоциализация на криминално проявени лица
Културен туризъм
Културна и социална антропология
Л
Лидерство и мениджмънт в образованието
Лидерство и публичен мениджмънт
Лингводидактика
    Специализация: Методически наставник в чуджоезиковото обучение
    Специализация: учител по чужд език и образователни технологии
    Специализация: Учител по чужд език и образователни технологии в ЧЕО
    Специализация: Учител по чужд език на възрастни
    Специализация: Учител по чужд език на деца
    Специализация: Учител по чужд език на специалисти
Литература, книгоиздаване, медии
М
Маркетинг мениджмънт
Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)
Международен алтернативен туризъм
    Специализация: Алтернативен туризъм
Международен бизнес и развитие
Международен бизнес и развитие ( на английски език)
Международни бизнес комуникации (на английски език)