Електронен каталог

Магистърски програми

А
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
Анимационна режисура
Артистични практики в архитектурна среда
    Специализация: артистични практики в архитектурна среда
Артистични психо-социални практики и психодрама
Артмениджмънт. Управление на културни институции и творчески индустрии
Археологически изследвания
    Специализация: Антична археология
    Специализация: Праистория
    Специализация: Средновековна археология
Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)
Архитектура
Б
Банково дело и финанси (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)
Бизнес администрация
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на рисковете
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Бизнес комуникации
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт
    Специализация: Енергийни пазари
    Специализация: Телекомуникации и IT
    Специализация: Транспорт
Бизнес, мениджмънт, технологии и иновации (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)
Бранд мениджмънт (на английски език)
В
Визуална антропология
Г
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии
Д
Дигитален маркетинг и социални медии (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)
Дигитални комуникации
Дипломация и международни отношения
Древният Египет в Класическата епоха
    Специализация: Египтология
Е
Европейско управление и икономическа дипломация
Език и публичност. Философски и социологически подходи
Езикова и речева патология
Езикова и речева патология (на английски език)
Екологични експертизи и контрол
Експозиционен дизайн и креативни индустрии
    Специализация: Експозиционен дизайн
Ж
Живопис
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)
И
Извличане на знания и технологии за големи данни
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
Илюстриране и графични технологии
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)
История, политика и религия
    Специализация: Епохи на преход
    Специализация: Публични и социални политики - история и съвременни проблеми
    Специализация: Религията в историята
К
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми
Киберсигурност
Класическа музика
Клинична психология - психоаналитична перспектива
Клинична социална работа
Когнитивна наука (на английски език)
Композиция и дирижиране
    Специализация: Оркестрово дирижиране
Криминология и политики за превенция на престъпността
    Специализация: Превенция на престъпността
    Специализация: Ресоциализация на криминално проявени лица
Културен туризъм
Културна и социална антропология
Л
Лидерство и мениджмънт в образованието
Лидерство и публичен мениджмънт
Лингводидактика
    Специализация: Методически наставник в чуджоезиковото обучение
    Специализация: учител по чужд език и образователни технологии
    Специализация: Учител по чужд език и образователни технологии в ЧЕО
    Специализация: Учител по чужд език на възрастни
    Специализация: Учител по чужд език на деца
    Специализация: Учител по чужд език на специалисти
Литература, книгоиздаване, медии
М
Маркетинг мениджмънт
Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)
Международен алтернативен туризъм
    Специализация: Алтернативен туризъм
Международен бизнес и развитие
Международен бизнес и развитие ( на английски език)
Международни бизнес комуникации (на английски език)
Международни отношения и публично управление (на френски език)
Мениджмънт за организационно съвършенство
Мениджмънт на развлекателната индустрия
Мениджмънт на туристическия бизнес
Микробиология
    Модул: Микробиология на храните
    Модул: Микробиология на човека
Мода, стайлинг и бизнес стратегии
    Специализация: Мода и бизнес стратегии
    Специализация: Стайлинг
Музикално изпълнителство (на английски език)
Музикознание
Мултимедия и компютърна анимация
    Специализация: компютърни технологии
Мюзикъл – музикална драма и комедия
Н
Национална и международна сигурност
    Специализация: Вътрешна сигурност
    Специализация: Международна сигурност, миграция, дипломация
О
Организационна и социална психология
П
Писмен и устен превод
    Специализация: Писмен преводач с (уточнява се езика) език
    Специализация: Устен преводач с (уточнява се езика) език
Плакат и комуникативен дизайн
Политически комуникации
Политически мениджмънт и публични политики
Поп и джаз музика
Право
Продуктов дизайн за интериор
    Специализация: Продуктов дизайн
Пространствен дизайн
    Специализация: Пространствен дизайн
Противодействие на престъпността и тероризма
    Специализация: Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма
    Специализация: Психология на криминалното поведение
Психология на развитието
Психо-социални интервенции с деца и семейства
Психо-социални интервенции с деца и семейства на английски език
Публичен мениджмънт (на английски език)
Р
Реклама и бранд мениджмънт
    Специализация: Бранд мениджмънт
    Специализация: Реклама и стилове на живот
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
    Специализация: Комуникационен и бранд мениджмънт
    Специализация: Мениджмънт на творческия процес в рекламата
С
Софтуерни технологии в Интернет
    Специализация: Моделиране и анализ
    Специализация: Проектиране и разработване
Социално предприемачество
Сравнително изкуствознание
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток
Стратегическо лидерство (на английски език)
Сценичен дизайн и медии
Счетоводство и одитинг
    Специализация: Одитинг
    Специализация: Счетоводство
Т
Танцово изкуство
    Специализация: Хореография на българския фолклорен танц
    Специализация: Хореография на модерния танц
Творческо писане
    Специализация: Творческо писане
Театралнo изкуство и общество
    Специализация: Актьорско майсторство
    Специализация: Драматургия и критическо писане
    Специализация: Режисура и управление
Телекомуникации
    Специализация: Мобилни комуникации и цифрови медии
    Специализация: Цифрови телекомуникационни мрежи
Технологии в писмения и устния превод
Тонрежисура
Тракия и културата на Древния свят
У
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)
Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)
Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
Управление на здравеопазването
Управление на проекти по информационни технологии
Ф
Филмово и телевизионно изкуство
    Специализация: Кинодраматургия
    Специализация: Филмов и телевизионен дизайн и костюмография
    Специализация: Филмова и телевизионна режисура
    Специализация: Филмово и телевизионно операторство
    Специализация: Филмово и телевизионно продуцентство
Финанси
    Специализация: Инвестиционен мениджмънт
    Специализация: Финансов мениджмънт
    Специализация: Финансов мениджмънт на стартъпи
Фотографско изкуство
Ц
Цивилизациите на Евразия
Ю
Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)
Юридически превод с един чужд език (английски или немски)
    Специализация: Английски език
    Специализация: Немски език