Електронен каталог

Бакалавърски програми

Администрация и управление
Администрация и управление
Управление на бизнеса и предприемачество
Управление на туризма
    Специализация: Културен туризъм
    Специализация: Управление на хотелиерството и туроператорската дейност
Антропология
Антропология
Археология
История и археология
    Модул: Археология на Евразия
    Модул: История на България, Европа и света
Дизайн
Интериорен дизайн
Мода
    Специализация: Експериментална и уникална мода
    Специализация: Модна индустрия
Уеб дизайн и графична реклама
Здравеопазване и социална работа
Логопедия
Социална работа
Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)
Изящни изкуства
Визуални изкуства
    Модул: Графика и илюстрация
    Модул: Керамика и порцелан. Дигитални форми
    Модул: Плакат и рекламен дизайн
    Модул: Стъклото в изкуството и дизайна
    Модул: Сценичен дизайн
    Модул: Съвременна живопис и стенопис
Изкуствознание и артмениджмънт
Икономика
Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)
    Специализация: Маркетинг
    Специализация: Мениджмънт
    Специализация: Финанси и счетоводство
    Специализация: Хотелиерство и ресторантьорство
Маркетинг
Счетоводство и контролинг
Финанси
Информатика
Информатика
    Специализация: Компютърно програмиране
    Специализация: Приложна информатика
Информационни технологии
    Модул: Бизнес информатика
    Модул: Технологии за компютърни игри
Мрежови технологии (на английски език)
    Модул: Мрежово администриране
    Модул: Мрежово програмиране
Мултимедия и компютърна графика
    Специализация: Компютърно художествено проектиране
    Специализация: Мултимедия, компютърна графика и анимация
История
История и археология
    Модул: Археология на Евразия
    Модул: История на България, Европа и света
Кино, реклама и шоубизнес
Анимационно кино
Графичен дизайн
Кино и телевизия
    Специализация: Кинодраматургия
    Специализация: Филмов и телевизионен монтаж
    Специализация: Филмова и телевизионна режисура
    Специализация: Филмово и телевизионно операторство
Реклама
Фотография
Когнитивна наука и психология
Психология
    Специализация: Психични нарушения
    Специализация: Психология на групите и организациите
    Специализация: Психология на познанието и развитието
Психология (на английски език)
Медии и комуникация
Връзки с обществеността
    Специализация: Корпоративни комуникации
    Специализация: Организация на специални събития
Журналистика
    Специализация: Онлайн и печатна журналистика
    Специализация: Радио и телевизионна журналистика
Музика
Музика
    Специализация: Български фолклорни изкуства
    Специализация: Български фолклорни изкуства
    Специализация: Виолончело
    Специализация: Духови инструменти
    Специализация: Електронна и компютърна музика
    Специализация: Китара
    Специализация: Контрабас
    Специализация: Музикално изкуство
    Специализация: Пиано
    Специализация: Поп и джаз инструменти
    Специализация: Поп и джаз пеене
    Специализация: Струнни инструменти
    Специализация: Тонрежисура
    Специализация: Ударни инструменти
    Специализация: Цигулка
Национална и международна сигурност
Гражданска и корпоративна сигурност
    Специализация: Защита на населението и критичната инфраструктура
    Специализация: Защита на обществения ред и противодействие на престъпността
    Специализация: Криминология и криминалистика
Нова българистика
Българистика (Български език, култура и литература)
    Специализация: Писане, редактиране, издаване
    Специализация: Учител по български език и литература
Начална училищна педагогика и чужд език
Русистика (с втори чужд език английски)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител
Политически науки
Международна политика (на френски език)
Политиката и обществото (на английски език)
Политически науки
    Модул: Европейски политики
    Модул: Международни отношения
    Модул: Политическо управление
Природни науки
Биология - обща и приложна
    Специализация: Микробиология
    Специализация: Обща биология
Екология и опазване на околната среда
Клетъчна биология и вирусология
Средиземноморски и Източни изследвания
Арабистика (Арабски език, култура и литература)
Гръцки език и култура
Египтология (Египетски език, култура и литература)
Театър
Театър
    Модул: Актьорско майсторство
    Модул: Танцов театър
Телекомуникации
Телекомуникации и компютърни технологии
    Модул: Компютърни системи и мрежи
    Модул: Мрежово инженерство
    Модул: Телекомуникационни технологии и услуги
    Модул: Технологично управление в телекомуникациите
Философия и социология
Социология
Философия
Философия (на английски език)
Чужди езици и култури
Англицистика (Английски език, култура и литература)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител
Германистика (с втори чужд език английски)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител
Испанистика (с втори чужд език английски)
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител